SAM (Social Aktivitet og Motion) er en paraplyorganisation, for de forskellige væresteder i Randers Kommune, hvor deres brugere, og andre socialt udsatte fra Kommunen kan komme, og skabe venskaber gennem sport og oplevelser.

SAM-fællesskabet gør gavn og giver glæde for de socialt udsatte – hvilket gavner samfundet/Randers Kommune.
SAM bestræber sig på, at skabe konstruktive fællesskaber og netværk mellem de svageste borgere i kommunen.

Hvad er et værested ?

For mange har ordet “værested” en dårlig klang, hvor de forstiller sig en hårdkogt kerne af misbrugere, af den ene eller anden art.
Men sådan behøver et værested ikke at være.
Ideen til væresteder opstod i 90’erne, da en gruppe af tidligere stofmisbrugere, der havde været gennem afvænning på et misbrugscenter, havde brug for et fællesskab og et miljø, der kunne støtte den enkelte i at finde deres nye identitet, og skabe sig en ny tilværelse.

Værestedstanken:

“Et værested er et beskyttelsesrum – et fristed fra såvel gadens rå miljø
som fra behandlernes og myndighedpersonernes krav og forventninger.
Men værestedet rummer også nye muligheder og veje for det enkelte menneske”

Den dag i dag, er der mange forskellige slags væresteder og brugerne er en broget gruppe, hvor der er stor spredning i alder og socialstatus, og store forskelle på kompleksiteten af deres udfordringer.
Der findes væresteder for både ældre og for unge, der mødes og hygger sig. Der er væresteder for, ensomme, folk med et skrøbeligt sind og/eller psykisk syge. Fælles for alle disse mennesker, er at de profiterer af at komme i et værested og møde ligesindede.

SAM’s Paraply

I SAM samler vi den mangfoldige flok af væresteds-brugere, på tværs af værestederne. Vi sender vores aktivitetskalender ud på de forskellige væresteder, samt relevante instanser på kommunen fx. misbrugscentret eller jobcentret, vores facebook side og her på hjemmesiden, hvorfra brugerne kan vælge at deltage.
Ofte spredes ordet også fra mund til mund.
Brugerfladen bliver større, blandt andet ved at der laves aftaler brugerne imellem om at mødes til aktiviteterne.
Det er også på den måde vi får fat i nye brugere, der endnu ikke har et værested. Dette fungerer rigtig godt, da de nye brugere, får etableret et fællesskab meget hurtig og derved får kendskab til både SAM og værestederne.
Dynamikken i samspillet mellem SAM, væresteds-brugere, værestedsmedarbejdere, får flyttet de udsatte ud fra værtshusene, væk fra gaden, eller ud af isolation i hjemmet.

Aktiviterne

SAM’s “aktiviteter” er så vidt muligt brugerbestemt, vi hører brugernes ønsker og prøver at indfri dem, hvis det kan lade sig gøre inden for de økonomiske rammer.
Gennem idrætten skabes et frirum hvor alle er lige, her skabes succesoplevelser der giver selvværd, og troen på at man godt kan være med, samt at det ikke gør noget at fejle. Aktiviterne tilfører energi og højner en sundere livsstil.
Igen kommer fællesskabet i spil, smil og grin kommer frem, venskaber opstår, det giver en bedre livskvalitet.
Til tider har SAM også “andre aktiviteter” det spænder over alt fra fisketur, skovtur, go cart tur, til en tur på pigernes kro. På disse ture er det “hyggen” der er på dagsorden. Samt muligheden for at fange det segment der ikke nødvendigvis kan dyrke sport endnu, og for at få fat i dem der endnu ikke har mødt SAM, for at skabe kontakt, så de “tør” at deltage i vores ugentlige aktiviteter.

Idrætten

Idrætten har et stort potentiale for at løfte socialt udsatte mennesker, udover det giver motion og sundhed, bla. ved at frigive endorfiner, så fungerer det også godt til, at inkludere mennesker der ikke kender hinanden, om det fælles tredje.
Idrætten kan ligeledes gavne integrationen, da sport har sit eget sprog. Idrætten giver i sig selv en personlig udvikling, ikke bare i disciplinen, men også i det fællesskab idrætten skaber.
Det giver den enkelte idrætsudøver en sund interesse at gå op i, i rammer hvor socialt udsatte kan være med.
Socialt udsatte er generelt en idræts svag gruppe, der til tider kræver specielle rammer, for at det bliver en succes – det er det SAM tilbyder.

Personlig udvikling

Idræt er et rigtig godt værktøj, til at arbejde med udsatte mennesker. Idræt kan skabe en forandring i livet for personen, der vokser med opgaven. Idrætten og det sociale samvær skaber et frirum, i en ellers belastet tilværelse, og det giver energi og overskud.
Idrætten kan motivere, engagere til at få det bedre både fysisk og psykisk, og ofte udvikles de sociale kompetencer i brugeren.
SAM samarbejder med “sport for livet”, som er en landsdækkende idræts organisation under Landsforeningen af Væresteder (LVS). I samarbejde med dem, afholder SAM forskelige Turneringer, her kan bland andet nævnes høvdingebold og Petanque.
Ydermere tilbyder LVS holdleder kursus, hvor SAM kan sende brugere til, hvor de får forskellige kompetencer til at takler andre mennesker, starte aktiviteter, holde hovedet koldt i pressede situationer, udvikle og forbedre samarbejdsevner, tillid til sig selv og andre samt skabe overblik, de kompetencer tager de selvfølgelig med sig ud i livet.
Idrætten giver en større selv indsigt og selvforståelse, det giver lyst til forandring, til udvikling, det bringer den udsatte nogle skridt nærmere inklusion i samfundet, og dermed nærmere arbejdsmarkedet.