REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 12/9-2018

2019-09-03T09:17:40+00:00

Referat

Ekstraordinær generalforsamling – SAM foreningen

Onsdag d. 12/9 2018 – kl. 19.00

Dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af referent
Forslag til Rammeaftale
Suppleringsvalg til bestyrelsen
Eventuelt

Ad 1. Bjarne Overmark vælges som dirigent.

Ad 2. Louise Juncher vælges som referent.

Ad 3. Rita Wohlfeld fremlægger kort forskel mellem gl. partnerskabsaftale og ny rammeaftale.

Tilhørerne giver udtryk for at ny rammeaftale ikke rummer den mangfoldighed som

SAM foreningen står for, og angiver at de ikke ønsker at høre under Psykiatriens Hus, da det hovedsaligt er et forum for psykisk syge, og i sin enkelthed ikke rummer de udsatte fra Randers som SAM foreningen gør.

En tilhører sætter spørgsmålstegn ved at foreningen diskuterer ansættelsesforhold, dette er der ikke yderligere kommentarer til.

Formanden for SAM foreningen, Poul Andersen, udtaler at bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke ønsker at underskrive den nye rammeaftale som den ser ud i dag.

Der foretages afstemning ved håndsoprækning og 26 personer angiver at den nye rammeaftale skal forkastes, og at man skal arbejde videre ud fra gammel partnerskabsaftale fra 2015. 2 personer valgte ikke at stemme.

Ad 4. Formand Poul Andersen fremlægger forslag på nye bestyrelsesmedlemmer. Han forslår Henrik Hald, Inger Frandsen, Gitte Kromann Schmidt og Karina Rasmussen. Tilhørerne har ingen indsigelser og de ovennævnte indgår herefter i SAM foreningens bestyrelse.

Ad 5. En tilhører forslår, at man indsender så mange høringssvar som muligt, og derved gør opmærksom på SAM foreningens vigtige virke for udsatte i Randers.

Der er ikke yderlige indlæg og dermed ophæves generalforsamlingen.

Del med dem du kender!

Go to Top