Høringssvar – Plan for udsatte området i Randers kommune, 2018-2021.

Vores arbejde virker og derfor vil vi gerne videns dele og erfaringsudveksle, for at give mulighed for at benytte og bygge videre på de virkningsmidler, vi har opnået igennem vores arbejde i foreningen.

SAM foreningen (Sociale Aktiviteter og Motion) har igennem de sidste 7 år arrangeret og tilbudt aktiviteter for socialt udsatte i Randers. SAM foreningens arbejde handler om at skabe Den Gode Historie og at give medlemmerne nogle sociale input og oplevelser, skabe en succesoplevelse, samt at øge den generelle sundhedstilstand og trivsel hos det enkelte medlem.

Randers kommune har ansat 2 koordinatorer ind i foreningen og har 13 kollektive medlemmer i form af: væresteder, støttecentre, botilbud, bostøtten. Heriblandt Kirkens Korshær, Perron 4, Botilbud Vestertværvej, Paderuphus, Den Blå paraply, Daghøjskolen, Hjørnestenen, Ladegården, Øster Tørslev, Gross hus.

Foreningen har en gruppe på Facebook med 1900 medlemmer, samt omkring 60 frivillige tilknyttet.

Der bakkes op på værestederne omkring SAM foreningens aktiviteter, da det er relevante tilbud baseret på borgernes interesser og ønsker.

Vi griber tingene an på en anderledes måde og tilbyder aktiviteter på tværs af væresteder, varmestuer og aktivitetscentre.

Foreningens medlemmer er en blanding af gamle/aktive misbrugere, socialt udsatte, psykisk eller fysisk handicappede og hjemløse. Medlemmerne spænder desuden bredt i alder, og omfavner både unge, voksne og ældre. Ofte stigmatiseres brugerne af resten af samfundet, men brugerne stigmatiserer også ofte hinanden. Den grundlæggende idé med at skabe netværk på tværs af socialt udsatte grupper, og dermed øge medlemmernes livskvalitet og gøre dem mere selvhjulpne, lader til at have en stor værdi for en række interessenter. Foreningen har blandt andet samarbejdet med erhvervslivet i Randers omkring en række projekter målrettet socialt udsatte, samt nationale aktører der arbejder indenfor samme felt.

I SAM foreningen, hvor aktiviteterne foregår på tværs af væresteder og diagnoser, møder brugerne nogle andre mennesker, med andre problemer, man ikke anede man kunne indgå i en social relation med. Brugerne får på den måde mulighed for at møde nye mennesker, udvikle deres sociale netværk og sociale kompetencer. Med andre ord skabes der sociale netværk og fokus på at blive hjulpet ud i det almindelige foreningsliv.

En tilbagevendende event er SAM Festivalen, som fandt sted første gang i april 2012. Succesen blev gentaget i 2014, 2015 og 2017. En dag hvor fællesskab og relationer, ikke er påvirket af dagligdagens problemer, misbrug og diagnoser. Festivalen er målrettet til et publikum fra socialt udsatte miljøer i Randers. Der er omkring 600 – 800 besøgende pr. festival og SAM Festival er den store sociale inklusions dag, hvor mangfoldighed hyldes.

SAM Foreningen har gennem årene opbygget et godt netværk af institutioner, virksomheder, og andre samarbejdspartnere, der har muliggjort mange af foreningens aktiviteter. Midler bliver søgt via fonde, puljer og Randers Kommune.

Vi vil gerne bidrage med vores viden på området til ”Plan for udsatte området i Randers kommune 2018-2021”

Yderligere oplysninger og evt. spørgsmål kan fås ved henvendelse til:

Poul Andersen, tlf. 30690930 – Mail: poul-anders@hotmail.com

For SAM Foreningen:
Poul Andersen
Formand