SAM Foreningen afholder generalforsamling fredag d. 18. juni kl. 14 i Onkel SAM’s Hytte på Benzonvej, have nr. 7

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskabet
6. Fremlæggelse af PUF budget/ansøgte midler
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Valg til bestyrelsen
9. Vedtægtsændringer (nødvendigt)
10. Eventuelt

Tilmelding er IKKE nødvendigt, alle er velkomne.

Brug for mere information?

Kontakt formand: Henrik Hald – tlf.:28441747 eller 23808810

Mail: info@samforeningen.dk

Der vil være kaffe og vand, og efterfølgende tænder vi op i grillen.

Vel Mødt!