Tirsdag d. 3-9-2019 kl.18.00 holder SAM Foreningen et åbent møde for borgere, brugere og samarbejdspartnere, hvor vi bl.a. skal drøfte foreningens fremtid.

Som I er bekendt med, fik SAM foreningen mulighed for at fortsætte sine aktiviteter med byens udsatte borgere året ud, da socialudvalget bevilligede midler til aflønning af vores koordinator, via § 18.

Dette er vi naturligvis meget taknemmelige over!

Samtidig har vi fået tildelt midler via PUF, til dækning af udgifter i forbindelse med de daglige aktiviteter.

Men hvad skal der ske med foreningen efter d. 31-12-2019?

Og hvordan sikre vi ved fælles hjælp, at byens socialt udsatte borgere stadig får tilbud om sociale aktiviteter og motion, efter d. 31-12-2019?

Rigtigt mange frygter at foreningen vil lukke med årets udgang, og at det sociale fællesskab de har via foreningens aktiviteter vil ophører, med ensomhed og dårligere livskvalitet til følge.

Vi vil gerne invitere til en snak med brugere, borgere, samarbejdspartnere, interesserede og valgte medlemmer af socialudvalget, hvordan ser I fremtiden for SAM foreningen, og hvordan vi i fællesskab kan sikre, at byens udsatte borgere fremadrettet får tilbud om motion og sociale aktiviteter.

Vi vil derfor gerne inviterer jer med til vores møde:

  • Tirsdag d. 3-9-2019 kl. 18.00,
    til en åben drøftelse om samarbejde og foreningens fremtid.
  • Mødet finder sted i Fritidscenteret (Lokalet overfor Perron 4).

SAM foreningen vil serverer kaffe og en sandwich i forbindelse med mødet.

Vi håber meget I har tid mulighed og lyst til at deltage,

På SAM foreningens Vegne

Henrik Hald

Ved spørgsmål og kontakt på 2380 8810